Rozliczamy profesjonalnie kierowców
jako 1-sza firma w Polsce już od 2002 roku


Obecnie prowadzimy sprawy Miloga w Niemczech, Loi Macron we Francji i będziemy również prowadzić wszystkie sprawy Płacy Minimalnej we wszystkich krajach które ją wprowadzą np. Włochy, Holandia, Belgia.

OBNIŻAMY NALICZONY MILOG/LOI MACRON JAK TYLKO TO MOŻLIWE W SWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

MAMY WŁASNEGO PRZEDSTAWICIELA WE FRANCJI I BĘDZIE ON PRZEDSTAWICIELEM WASZEJ FIRMY -
koszt TYLKO od 20 do 50 zł od firmy.

Oczywiście w razie potrzeby będziemy mieć przedstawiciela również w innych krajach.


Szanowni Państwo!
Oferujemy Państwu rozliczanie zarówno tarcz Tacho jak i cyfrowych kart kierowcy! Swoje usługi prowadzimy drogą elektroniczną (Internet). Przesył wykresówek odbywa się przy pomocy programu TachoScan Email: Państwo kładą tylko tarcze Tacho do skanera - klikają „skanuj”, a następnie „wyślij” lub przesyłają odczyty z kart cyfrowych. Program dajemy w bezpłatne użytkowanie. Jest to tak proste, że w niektórych firmach robią to kierowcy lub portierzy. Przy pomocy odpowiedniego programu sprawdzamy czy kierowcy nie jeżdżą np. na magnesach, na dwóch kartach, nie podłączają urządzeń które blokują pracę Tacho itd. a firmie grożą wysokie kary.

Robimy:

  • zestawienie czasu pracy kierowcy - czas jazdy - czas innej pracy, czas dyżuru, godziny nocne; czas pracy dobowej i czas odpoczynku kierowcy,
  • zestawienie wykroczeń kierowcy w jeździe ciągłej, w jeździe dobowej i czasie odpoczynku dobowego, tygodniowego itp.,
  • sporządzanie zestawienia czasu pracy dla celów naliczania listy płac; sporządzanie list płac a w tym Milog i Loi Macron – odpowiednio po niemiecku lub francusku,
  • sporządzamy odpowiednie w tym zakresie rozporządzenia wewnętrzne jak:
    • system i rozkład czasu pracy, godziny nocne, praca w niedziele i święta, ryczałty za nadgodziny, dyżury, podróże służbowe (kraj, zagranica),
    • dni wolne za nadgodziny, pracę w dni wolne od pracy, okresy rozliczeniowe itp.
  • prowadzimy szkolenia kierowców z zakresu Rozp 561 PE, obsługi tachografu cyfrowego, Ustawy o czasie pracy i Kodeksu Pracy,
  • przypominamy o terminach ważności kart kierowcy i tachografów cyfrowych.


Kierowcom pokazujemy błędy i wykroczenia popełnione w tym zakresie, a zapisane na ich wykresówkach lub kartach oraz próby ingerencji w pracę tachografu cyfrowego. Przejmujemy wszystkie kontrole ITD-PIP, to my siedzimy z nimi i wszystko tłumaczymy!
W ramach promocji oferujemy bezpłatne rozliczenie 1-go kierowcy za 2m-ce. CENY są negocjowane w zależności od zakresu usług i ilości kierowców podlegających obsłudze.

Designed by: www.victooria.pl