Kadry i Płace

 • Sporządzanie wszelkich rozporządzeń: czas pracy, system, dni wolne, terminy wypłat itp.
 • Prowadzenie spraw osobowych, w tym umów o pracę oraz ich rozwiązywanie
 • Sporządzanie list płac; prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Zgłaszanie do ZUS; ustalanie uprawnień do zasiłków, naliczanie wynagrodzenia chorobowego  lub  zasiłku
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z rozliczaniem składek i ich składanie do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz innych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i naliczanie ekwiwalentów
 • Prowadzenie delegowania pracowników do krajów UE, naliczanie odpowiedniego wynagrodzenia

BHP

 • Prowadzenie rejestrów i przypominanie o terminie szkoleń lub badań lekarskich
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji
 • Prowadzenie szkoleń okresowych
 • Prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie tabel przydziału odzieży roboczej i ekwiwalentów
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową