Kadry

Kadry

Przepraszamy. Strona w przebudowie. Po więcej szczegółów proszę dzwonić: 508 080 397, 662 038 765.

Kadry i Płace

 • Sporządzanie wszelkich rozporządzeń: czas pracy, system , dni wolne, terminy wypłat itp.
 • Prowadzenie spraw osobowych, w tym umów o pracę oraz ich rozwiązywanie
 • Sporządzanie list płac; prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Zgłaszanie do ZUS; ustalanie uprawnień do zasiłków, naliczanie wynagrodzenia chorobowego  lub  zasiłku
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z rozliczaniem składek i ich składanie do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców oraz innych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i naliczanie ekwiwalentów
 • Prowadzenie delegowania pracowników do krajów UE, naliczanie odpowiedniego wynagrodzenia

BHP

 • Prowadzimy rejestry i przypominamy o terminie szkolenia lub badań lekarskich
 • Prowadzimy pełną dokumentację
 • Prowadzimy szkolenia okresowe
 • Prowadzimy dokumentacja powypadkowa
 • Sporządzamy tabele przydziału odzieży roboczej i ekwiwalentów