Księgowość

Obsługa księgowa firm

  • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów – specjalizacja : firmy transportowe
  • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT, VAT, JPK
  • Prowadzenie ewidencji Środków Trwałych oraz ich amortyzacja
  • Sporządzanie deklaracji rocznych  PIT 11, PIT 36-36L
  • Składanie odpowiednich deklaracji do właściwych US

Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową