Przedstawiciel transportu we Francji

Korzyści ze współpracy z naszym biurem:

ZNAJDZIECIE SIĘ PAŃSTWO POD OPIEKĄ Rekomendowanego przez nas Przedstawiciela Transportu we Francji
w zakresie wynikającym z wybranej przez państwa opcji

Opcja I : 150 euro do 10-ciu zgłoszeń rocznie, 300 euro za 11-50 zgłoszeń rocznie

  • Otrzymacie Państwo Umowę / Akt powołania Przedstawiciela we Francji.
  • Przedstawiciel zgłosi Państwa Firmę i delegowanych Kierowców do Francuskiego Biura Pracy – w systemie SIPSI – zgodnie z Loi Macron
  • Kierowca otrzyma ważne do 6 miesięcy zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim – ATTESTATION DE DÉTACHEMENT cerfa_15553-01
  • Czas pracy kierowców rozliczamy na podstawie odczytów kart kierowcy/wykresówek a kierowców pojazdów do 3,5 tony na podstawie zapisów w Indywidualnej Książce Kontroli
  • Przedstawiciel reprezentuje Państwa Firmę na czas trwania umowy + 18 miesięcy
  • Przedstawiciel zapewnia kontakt z Francuskimi Służbami Kontrolnymi dostarczając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty w języku francuskim

Opcja II : od 7,0 euro miesięcznie

  • Kierowca zostaje zgłoszony na 6 m-cy – za opłatę miesięczną w wysokości od 7,00 euro
  • W następnych miesiącach stawka miesięczna nie ulega zmianie – można zapłacić z góry za dłuższy okres
  • Opłatę należy wnosić za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy aż do momentu wyrejestrowania zwolnionego kierowcy (najpóźniej w ostatnim dniu opłaconego miesiąca)

Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową