Zgodnie z ustawą Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, w skrócie LSD-BG, obowiązującą w Austrii od dnia 01.01.2017 r. kierowcy, także delegowani, pracujący na terenie Austrii muszą otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż aktualna austriacka płaca minimalna. Od firm transportowych i kierowców wymaga się m.in.:

  • zgłoszenia firmy oraz delegowanych kierowców poprzez formularz ZKO3-T
  • posiadania przez kierowcę zaświadczenia o delegowaniu
  • posiadania przez kierowcę umowy o pracę zgodnej z aktualnymi austriackimi stawkami

Ustawa LSD-BG nie dotyczy przejazdów tranzytowych.

Korzyści ze współpracy z naszym biurem:

  • Zgłosimy Państwa Firmę i delegowanych Kierowców za pomocą formularza elektronicznego ZKO3-T austriackiego ministerstwa finansów (Bundesministerium für Finanzen). Zgłoszenie jest ważne 6 m-cy.
  • Kierowca otrzyma zaświadczenie o delegowaniu po niemiecku – ZKO3-T
  • Kierowca otrzyma od nas Umowę o pracę w języku niemieckim zawierającą aktualne stawki obowiązujące w Austrii dla danego kierowcy
  • Zapewniamy kontakt z Austriackimi Służbami Kontrolnymi dostarczając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty. Wszystkie dokumenty muszą być w języku niemieckim.
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
w języku niemieckim i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową