Zgodnie z rozporządzeniem Mindestlohngesetz, w skrócie MiLoG, obowiązującym w Niemczech od dnia 01.01.2015 r. kierowcy, także delegowani, pracujący na terenie Niemiec muszą otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż aktualna niemiecka płaca minimalna. Od firm transportowych i kierowców wymaga się m.in.:

  • zgłoszenia firmy oraz delegowanych kierowców
  • posiadania przez kierowcę zaświadczenia o delegowaniu
  • posiadania przez kierowcę umowy o pracę zgodnej z aktualnymi niemieckimi stawkami

Korzyści ze współpracy z naszym biurem:

  • Zgłosimy Państwa Firmę i delegowanych Kierowców przed ich wyjazdem do Niemiec, do systemu MiLoG, za pomocą portalu niemieckiego Urzędu Celnego www.meldeportal-mindestlohn.de
  • Kierowca otrzyma zaświadczenie o delegowaniu po niemiecku
  • Kierowca otrzyma również Umowę o pracę w języku niemieckim, zawierającą aktualne stawki niemieckie
  • Uaktualnimy wszelkie zmiany
  • Zapewniamy kontakt z Niemieckimi Służbami Kontrolnymi udostępniając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty w języku niemieckim.
  • Rozliczamy delegacje zgodnie z niemiecka płacą minimalną MiLoG i pomniejszamy naliczony MiLoG o wartość delegacji
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
w języku niemieckim i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową