Zgodnie z ustawą Loi Macron obowiązującą we Francji od dnia 07.07.2006 r. kierowcy, także delegowani, pracujący na terenie Francji muszą otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż aktualna francuska płaca minimalna. Od firm transportowych i kierowców wymaga się m.in.:

 • powołania przedstawiciela (reprezentanta) na terenie Francji
 • zgłoszenia firmy oraz delegowanych kierowców do systemu SIPSI
 • posiadania przez kierowców aktualnego zaświadczenia o delegowaniu
 • wynagrodzenia kierowców za pracę na terenie Francji zgodnego z aktualnymi francuskimi stawkami

W ramach współpracy znajdziecie się Państwo pod opieką rekomendowanego przez nas Przedstawiciela Transportu we Francji, w zakresie wynikającym z wybranej przez państwa opcji.

Opcja I : 150,00 euro do 10-ciu zgłoszeń rocznie, 300,00 euro za 11-50 zgłoszeń rocznie

 • Otrzymacie Państwo Umowę / Akt powołania Przedstawiciela (reprezentanta) we Francji.
 • Przedstawiciel zgłosi Państwa Firmę i delegowanych Kierowców do Francuskiego Biura Pracy, za pomocą systemu SIPSI – zgodnie z ustawą Loi Macron
 • Kierowca otrzyma od nas ważne do 6 miesięcy zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim
  ATTESTATION DE DÉTACHEMENTcerfa 15553-01
 • Czas pracy kierowców rozliczamy na podstawie odczytów kart kierowcy/wykresówek a kierowców pojazdów do 3,5 tony na podstawie zapisów w Indywidualnej Książce Kontroli
 • Przedstawiciel reprezentuje Państwa Firmę na czas trwania umowy + 18 miesięcy
 • Przedstawiciel zapewnia kontakt z Francuskimi Służbami Kontrolnymi dostarczając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty w języku francuskim

Opcja II : od 7,00 euro miesięcznie

 • Kierowca zostaje zgłoszony na 6 m-cy – za opłatę miesięczną w wysokości od 7,00 euro
 • W następnych miesiącach stawka miesięczna nie ulega zmianie – można zapłacić z góry za dłuższy okres
 • Opłatę należy wnosić za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy aż do momentu wyrejestrowania zwolnionego kierowcy (najpóźniej w ostatnim dniu opłaconego miesiąca)
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową