Zgodnie z dekretem 136/2016 obowiązującym we Włoszech od dnia 22.07.2016 r. kierowcy, także delegowani, pracujący na terenie Włoch muszą otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż aktualna włoska płaca minimalna. Od firm transportowych i kierowców wymaga się m.in.:

  • powołania przedstawiciela (reprezentanta) na terenie Włoch – dotyczy tylko kabotażu
  • zgłoszenia firmy i delegowanych kierowców
  • posiadania przez kierowców zaświadczenia o delegowaniu

W ramach współpracy znajdziecie się Państwo pod opieką rekomendowanego przez nas Przedstawiciela Transportu we Włoszech

  • Przedstawiciel obowiązuje tylko przy KABOTAŻU.
  • Przedstawiciel pełni swoje obowiązki tylko w opłaconych miesiącach – istnieje możliwość zapłaty z góry za dłuższy okres.
  • Przedstawiciel zgłosi Państwa Firmę i delegowanych Kierowców do Włoskiego systemu UNI Distacco. Zgłoszenie jest ważne 3 miesiące.
  • Kierowca otrzyma ważne zaświadczenie o delegowaniu w języku włoskim.
  • Otrzymacie Państwo Umowę / Akt powołania Przedstawiciela (reprezentanta) we Włoszech.
  • Przedstawiciel reprezentuje Państwa Firmę na czas trwania umowy.
  • Przedstawiciel zapewnia kontakt z Włoskimi Służbami Kontrolnymi dostarczając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty. Wszystkie dokumenty muszą być w języku włoskim.
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową