Ewidencja, analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców. Rozliczanie płacy minimalnej kierowców.

 • Rozliczanie delegacji kierowców, zgodnie z ustawą o płacy minimalnej w Europie – Francja, Niemcy, Włochy, Austria, Holandia
 • Analiza wykresówek; danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • Analiza wykroczeń zgodnie z rozporządzeniem 561 oraz rozporządzeniem UE o utracie dobrej reputacji. Sprawdzamy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania czy kierowcy nie jeżdżą np. bez karty lub na kilku kartach, na magnesie albo przy pomocy specjalnych urządzeń itp.
 • Analiza czasu pracy kierowcy – zestawienia z wykresówek i karty kierowcy
 • Audyt dokumentacji istniejącej aktualnie w firmie
 • Tworzenie nowej dokumentacji kadrowo – płacowej i odpowiednich rozporządzeń
 • Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami PIP oraz ITD
 • Szkolenia kierowców z zakresu rozporządzenia 561 oraz z obsługi Tachografów
 • Raporty, analizy i zestawienia naruszeń zgodnie z wymaganiami ITD
 • Reprezentacja oraz pełne wsparcie podczas kontroli PIP oraz ITD
 • Odwołania od decyzji organów kontrolnych
Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową