Już w 2002 roku razem z firmą Pcnet braliśmy udział w tworzeniu programu Tachoscan
i zaczęliśmy jako jedna z pierwszych firm w Polsce, zajmować się kompleksową obsługą firm transportowych
ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców i rozliczania płacy minimalnej w Europie

 • Prowadzimy CAŁOŚĆ spraw KADROWO – PŁACOWYCH
 • Pomagamy w zatrudnieniu OBCOKRAJOWCÓW (obywateli Ukrainy, Białorusi i innych)
 • Zapewniamy PRZEDSTAWICIELA (REPREZENTANTA) na FRANCJĘ :
  150 € do 10-ciu zgłoszeń w roku, 300 € za 11 do 50-ciu zgłoszeń w roku lub od 7 € miesięcznie za kierowcę
 • Zgłaszamy i sporządzamy dokumentację na FRANCJĘ, NIEMCY, AUSTRIĘ, WŁOCHY, HOLANDIĘ oraz inne kraje
 • Rozliczamy CZAS PRACY, naliczamy PŁACE MINIMALNE, rozliczamy DELEGACJE
 • Prowadzimy również obsługę kierowców SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY
 • Oferujemy zastępczą opłatę grzywien (w celu zwolnienia samochodu) i wszczęcie procedury o zwrot wpłaconej grzywny
 • Obsługujemy DELEGOWANIE pracowników różnych branż
 • Prowadzimy szkolenia BHP oraz szkolenia zgodnie z rozporządzeniem 561 zarówno dla kierowców jak i właścicieli firm
 • Rozliczamy OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ z tytułu EMISJI SPALIN
 • Prowadzimy KSIĄŻKI PRZYCHODÓW – pomagamy w ODZYSKANIU VAT zapłaconego za granicą
 • Zajmujemy się obsługą firmy w kontaktach z US, ZUS, PIP, ITD, GUS, jak również bierzemy udział w kontrolach

Rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców

Przedstawiciel
Transportu
w Europie

Rozliczanie płacy
minimalnej
w Europie

Kadry, Płace,
Księgowość, BHP,
Szkolenia

W ramach współpracy proponujemy Państwu:

 • Rekomendowanego przez nas Przedstawiciela (reprezentanta), który zagwarantuje Państwu pełny kontakt ze Służbami kontrolnymi za granicą, przedstawiając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty
 • Zgłoszenie i wysyłkę (delegowanie) kierowców zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami:
  FRANCJA – Loi Macron / SIPSI
  NIEMCY – MiLoG
  WŁOCHY – Dekret nr 136 / UNI Distacco
  AUSTRIA – LSD-BG / ZKO3-T
  HOLANDIA – WagwEU / Meldloket
  oraz INNE KRAJE wg potrzeb
 • Przygotowanie niezbędnych aneksów do umów kierowców o pracę, zawierających konieczne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego w języku kraju delegowania (niemiecki, francuski, włoski, angielski)

Kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej oraz rozliczanie czasu pracy kierowców w Europie, również dla kierowców pojazdów do 3,5 tony

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – finansowej
 • Szkolenia zgodnie z rozporządzeniem 561
 • Szkolenia BHP
 • Pomoc podczas kontroli ITD, PIP, ZUS, US w kraju oraz innych służb za granicą – telefon interwencyjny do eksperta

Nasza oferta:

Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową