Strona główna

Już w 2002 roku razem z firmą Pcnet braliśmy udział w tworzeniu programu Tachoscan
i zaczęliśmy jako jedna z pierwszych firm w Polsce, zajmować się kompleksową obsługą firm transportowych
ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców i rozliczania płacy minimalnej w Europie

 • Prowadzimy CAŁOŚĆ spraw KADROWO – PŁACOWYCH
 • Pomagamy w zatrudnieniu OBCOKRAJOWCÓW (Ukraina, Białoruś i inni)
 • Zapewniamy PRZEDSTAWICIELA na FRANCJĘ
  (150 euro do 10-ciu zgłoszeń w roku lub 3,50 euro miesięcznie za kierowcę)
 • Zgłaszamy i sporządzamy dokumentację na FRANCJĘ, NIEMCY, AUSTRIĘ, WŁOCHY oraz inne kraje
 • Rozliczamy CZAS PRACY, naliczamy PŁACE MINIMALNE, rozliczamy DELEGACJE
 • Prowadzimy również obsługę kierowców samochodów do 3,5 tony
 • Zastępcza opłata grzywien aby zwolnić samochód – wszczęcie procedury o zwrot wpłaconej grzywny
 • Obsługujemy DELEGOWANIE pracowników różnych branż
 • Prowadzimy szkolenia BHP oraz szkolenia zgodnie z rozp.561 zarówno dla kierowców jak i właścicieli firm
 • Rozliczamy OPŁATY ŚRODOWISKOWE z tytułu EMISJI SPALIN
 • Prowadzimy KSIĄŻKI PRZYCHODÓW – pomagamy w ODZYSKANIU VAT zapłaconego za granicą
 • Zajmujemy się obsługą firmy w kontaktach z US, ZUS, PIP, ITD, GUS, jak również bierzemy udział w kontrolach

Rozliczanie czasu pracy kierowców, także poj. do 3,5 t

Przedstawiciel
Transportu
w Europie

Rozliczanie płacy
minimalnej
w Europie

Kadry, Płace, Księgowość, BHP, Szkolenia

W ramach współpracy proponujemy Państwu:

 • Rekomendowanego przez nas Przedstawiciela, który zagwarantuje Państwu pełny kontakt z zagranicznymi Służbami kontrolnymi przedstawiając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty
 • Zgłoszenie i wysyłka kierowców zgodnie z najnowszymi wymogami:
  ♦ AUSTRIA – ZKO3  ♦ FRANCJA – SIPSI  ♦ NIEMCY – MiLoG  ♦ WŁOCHY – UNI Distacco  ♦ INNE KRAJE wg potrzeb
 • Przygotowanie niezbędnych aneksów do umów kierowców o pracę, zawierających konieczne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego w języku kraju delegowania (niemiecki, francuski, włoski, angielski)

Kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej i czasu pracy kierowców w Europie, również dla kierowców pojazdów do 3,5 tony

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – finansowej
 • Szkolenia zgodnie z rozporządzeniem 561
 • Szkolenia BHP
 • Pomoc podczas kontroli ITD, PIP, ZUS, US w kraju oraz innych służb za granicą – telefon interwencyjny do eksperta

Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową

FRANCJA

Loi Macron
Rozliczanie płacy minimalnej

wejdź

NIEMCY

MiLoG
Rozliczanie płacy minimalnej

wejdź

WŁOCHY

Dekret nr 136
Rozliczanie płacy minimalnej

wejdź 

AUSTRIA

ZKO-3
Rozliczanie płacy minimalnej

wejdź

TACHO

Rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców

wejdź

KSIĘGOWOŚĆ

Specjalizacja: transport międzynarodowy

wejdź

KADRY

Prowadzenie spraw pracowniczych

wejdź

ASSISTANCE

Pomoc
za granicą

wejdź

SZKOLENIA ITD-BHP

Pomoc przy kontrolach
ITD-PIP-US-ZUS

wejdź

OBCOKRAJOWCY

Pomoc przy zatrudnianiu

wejdź

SAMOCHODY DO 3,5 t

Dokumentacja i szkolenia

wejdź

ODZYSKIWANIE

VAT zapłaconego za zagranicą

wejdź