Przedstawiciel transportu w Europie

Już w 2002 roku razem z firmą Pcnet braliśmy udział w tworzeniu programu Tachoscan
i zaczęliśmy jako jedna z pierwszych firm w Polsce, zajmować się kompleksową obsługą firm transportowych
ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców i rozliczania płacy minimalnej w Europie

 • Prowadzimy CAŁOŚĆ spraw KADROWO – PŁACOWYCH
 • Pomagamy w zatrudnieniu OBCOKRAJOWCÓW (obywateli Ukrainy, Białorusi i innych)
 • Zapewniamy PRZEDSTAWICIELA na FRANCJĘ
  (150 euro do 10-ciu zgłoszeń w roku, 300 euro za 11 do 50-ciu zgłoszeń w roku lub od 7,00 euro miesięcznie za kierowcę)
 • Zgłaszamy i sporządzamy dokumentację na FRANCJĘ, NIEMCY, AUSTRIĘ, WŁOCHY oraz inne kraje
 • Rozliczamy CZAS PRACY, naliczamy PŁACE MINIMALNE, rozliczamy DELEGACJE
 • Prowadzimy również obsługę kierowców samochodów do 3,5 tony
 • Oferujemy zastępczą opłatę grzywien (w celu zwolnienia samochodu) i wszczęcie procedury o zwrot wpłaconej grzywny
 • Obsługujemy DELEGOWANIE pracowników różnych branż
 • Prowadzimy szkolenia BHP oraz szkolenia zgodnie z rozporządzeniem 561 zarówno dla kierowców jak i właścicieli firm
 • Rozliczamy OPŁATY ŚRODOWISKOWE z tytułu EMISJI SPALIN
 • Prowadzimy KSIĄŻKI PRZYCHODÓW – pomagamy w ODZYSKANIU VAT zapłaconego za granicą
 • Zajmujemy się obsługą firmy w kontaktach z US, ZUS, PIP, ITD, GUS, jak również bierzemy udział w kontrolach

Rozliczanie i analiza
czasu pracy kierowców,

także pojazdów do 3,5 t

Przedstawiciel
Transportu
w Europie

Rozliczanie płacy
minimalnej
w Europie

Kadry, Płace,
Księgowość, BHP,
Szkolenia

W ramach współpracy proponujemy Państwu:

 • Rekomendowanego przez nas Przedstawiciela, który zagwarantuje Państwu pełny kontakt z zagranicznymi Służbami kontrolnymi przedstawiając na ich żądanie wszystkie dostarczone przez Państwa lub sporządzone przez nas dokumenty
 • Zgłoszenie i wysyłka kierowców zgodnie z najnowszymi wymogami:
  ♦ FRANCJA – SIPSI  ♦ NIEMCY – MiLoG  ♦ WŁOCHY – UNI Distacco ♦ AUSTRIA – ZKO3 ♦ INNE KRAJE wg potrzeb
 • Przygotowanie niezbędnych aneksów do umów kierowców o pracę, zawierających konieczne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego w języku kraju delegowania (niemiecki, francuski, włoski, angielski)

Kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej i czasu pracy kierowców w Europie, również dla kierowców pojazdów do 3,5 tony

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – finansowej
 • Szkolenia zgodnie z rozporządzeniem 561
 • Szkolenia BHP
 • Pomoc podczas kontroli ITD, PIP, ZUS, US w kraju oraz innych służb za granicą – telefon interwencyjny do eksperta

FRANCJA
LOI MACRON

Zgłaszanie, rozliczanie płacy minimalnej
więcej ⮕

NIEMCY
MILOG

Zgłaszanie, rozliczanie płacy minimalnej
więcej ⮕

WŁOCHY
DEKRET NR 136

Zgłaszanie, rozliczanie płacy minimalnej
więcej ⮕

AUSTRIA
ZKO-3

Zgłaszanie, rozliczanie płacy minimalnej
więcej ⮕

TACHO
Ewidencja, rozliczanie
i analiza czasu pracy kierowców, szkolenia
więcej ⮕

KSIĘGOWOŚĆ
Obsługa księgowa firm
specjalizacja:
transport międzynarodowy
więcej ⮕

KADRY i PŁACE, BHP
Prowadzenie spraw
pracowniczych,
szkolenia BHP
więcej ⮕

ASSISTANCE
Pomoc granicą :
obsługa tłumacza, zastępcza opłata grzywien
więcej ⮕

SZKOLENIA ITD-BHP
Prowadzimy szkolenia
i pomagamy przy kontrolach
ITD, PIP, US, ZUS
więcej ⮕

OBCOKRAJOWCY
Pomagamy
przy zatrudnianiu obcokrajowców
więcej ⮕

SAMOCHODY DO 3,5 T
Ewidencja, rozliczanie
i analiza czasu pracy kierowców, szkolenia
więcej ⮕

ODZYSKIWANIE VAT
Zwrot podatku VAT zapłaconego
za granicą
więcej ⮕

Na Państwa życzenie nasze biuro może opracować całą potrzebną dokumentację
i prowadzić stałą, kompleksową obsługę kadrowo – finansową